Debattartikel i Sundsvalls Tidning

Här finns en debattartikel av undertecknad om Aurora och tidskriftsstödet. Jo, Sundsvalls Tidning är en bra tidning med en självständig kultursida.

Andreas Björsten

Romantiska Förbundets litterära salong fortsätter i höst!

Onsdag 12 september, kl. 18.30

Inre och yttre uppenbarelseformer


Robert Carleson, teolog och filosof, vice ordförande i Fredsrådet, berättar om sina engagemang i livet bl.a. som operaproducent samt utvecklar sina tankar kring "den tidlösa religionen". Han har visioner om hur det gudomliga uppenbarar sig i tid och rum samt hur det begränsade förhåller sig till det obegränsade, det ändliga till det oändliga och det relativa till det Absoluta.


Vi möts på Studio Iamyou, Gotlandsgatan 74, ingång från gatan.

Avgiften 80 kr inkluderar bröd, ost och vin/alkoholfri dryck

Tema för samtalen i salongen är:

 

 

Att vilja en mening

 

Var får vi vår inspiration ifrån? Var får vi kraften och uthålligheten ifrån? Vad får oss att verka för de mål och de ideal som vi aldrig ger upp? Vad är det som oupphörligt driver oss framåt?

Romantiska Förbundet har bett några tongivande pionjärer att inleda samtalen med att berätta om sitt liv och sin gärning och kanske också ge oss några ledtrådar till vad som ger livet en mening.

 


Världens längsta bokbord

Den 19.8. har Romantiska Förbundet ett bokbord  med bland "Världens längsta bokbord" på drottninggatan. Ta en titt förbi oss om ni har vägarna kring stan!

Lars