På måndagsträffen den 2 April kl. 18.30 på Gotlandsgatan 74

framträder Lars Larsen, estradpoet, trubadur och redaktör för litteraturtidskriften Delta och berättar om sitt arbete med litteraturen. Han presenterar sin tidskrift, läser sina dikter där han presenterar "verbismen" samt sjunger några sånger. Inträde 80 kronor inkluderar bröd, ost och vin.