Lunchpoesi på Café Söderhöjd

Romantiska Förbundet har fått möjlighet att hålla i en serie med lunchpoesi på Café Söderhöjd, Blecktornsgränd 13, i Stockholm.
Ansvarig för arrangemanget är Kenneth Johansson, fd redaktör för Aurora.
Det handlar om cirka femton minuters uppläsning onsdagar kl 12.30 i anslutning till lunchen på detta mycket trevliga café!
Medverkande hittills har varit Kenneth Johansson själv, som läste egna dikter, Solveig Ström som läste ur sin diktsamling "Klara som istungors vatten" och Sinikka Ortmark Almgren som framträdde med lyrik och prosa.
Programmet framöver ser ut som följer:
28 november: Ingela Karlsson, skådespelerska och poet framträder
05 december: Maria Rosén, sjunger och spelar gitarr
12 december: Karin och Mariella, caféets egna poeter läser
19 december: Gunnel Arvidsson läser ur sina diktsamlingar

Nummer 3/07 av Aurora nu ute!

Nya numret av Aurora är ute och har levererats till prenumeranterna, samt till åtminstone bokhandlarna Hedengrens, Akademibokhandeln och S:t Pauls Bok och Papper (samtliga i Stockholm). Om inte Akademiska bokhandeln i Åbo ännu har fått den så sker det alldeles strax.
Snart kommer Aurora även att kunna köpas via
Tidskriftsbutiken.se samt ytterligare några återförsäljare.
Här finns en innehållsresumé av numret.

Manifest för den postnationalistiska nationalromantiken

Ett manifest för den postnationalistiska nationalromantiken har publicerats i Tidningen Kulturen. Författad av Mohamed Omar och Lars Larsen.

Romantiska Förbundet i Parnass

Nya numret av de litterära sällskapens tidskrift Parnass har kommit ut nu, jag talar om nummer 3/07, med tema "Ungdomar".
I vanliga fall kan jag tycka det blir lite krampaktigt med den ungdomsfixering som finns och att alla vill satsa på ungdomar. Men i det här fallet är det berättigat. De litterära sällskapen behöver verkligen bredda sig och pröva sina vingar - inte bara uppåt i flykt - utan åt alla håll, spana omkring sig, exempelvis se hur ungdomar i dag relaterar till klassiker och till skönlitterära böcker över huvud taget.

Det gör Parnass i sitt nya nummer. I en av artiklarna kommer vår egen Lars Larsen till tals, som representant för Romantiska Förbundet.
Artikeln är lite egendomligt redigerad (och fotografen Bengt O Björklunds namn har fallit bort) men det är ändå en väldigt fin och personlig artikel av Lars om hans förhållande till romantiken och Romantiska Förbundet. I förbigående berättar han något om förbundets historia, men artikeln säger också väldigt mycket - tror jag - om honom själv.
Artikeln bär på en blandning av dödsmedvetande och framtidstro, som jag tror är väldigt talande.
I artikeln figurerar både "vår f.d. redaktör för Aurora, Kenneth Johansson", "Olle Hjern, Swedenborgskyrkans f.d. internationella kyrkopresident" och "vår egen f.d. ordförande Bo Lundell, en originell lokalhistoriker från Svenskfinland". Allt detta är mycket sant och riktigt! Men många före detta blir det i titlarna, även om samtliga omnämnda fortfarande är fullt verksamma. Riktningen är ändå full fart framåt, om än med eftertänksamhet och med traditionen i bagaget, det är en av paradoxerna med Romantiska Förbundet. "[V]isst tror vi på förnyelse", säger Lars Larsen.

Andreas