Luchpoesin fortsätter

Romantiska Förbundets lunchpoesi på Café Söderhöjd, varje onsdag kl 12, fortsätter. Adressen är Blecktornsgränd 13. Det är inte alltid renodlad poesi, utan det kan också röra sig om sånger eller kortare föredrag sammanvävt med dikter. Nu senast förra onsdagen medverkade Susanna Åkerman med dikt och berättade om drottning Kristina.


Seminarium med Mattias Fyhr den 27 april kl 14-16.30

Skräcken på väg in i finrummen ...

Mattias Fyhr, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet, har studerat den tidiga romantikens fascination av det hemska och våldsamma historieberättandet liksom dess återkomst, inte minst i dataspelens värld men även i modern litteratur.

Lokal: Stagneliusrummet, Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 59C.  Avgift/kaffe kr. 80


Några nya debattinlägg av ordföranden

Här kan ni läsa ett utdrag ur senaste Aurora. Det handlar om tidskriftstödet, som Aurora saknar, vilket gör det svårare för oss att överleva och fortsätta utvecklas som tidskrift. Och här finns ytterligare ett personligt hållet inlägg i frågan från ordföranden.
Det senaste numret av Aurora finns bland annat att köpa på Hedengrens, S:t Pauls Bok och Papper, Akademibokhandeln (Skatteskrapan och Mäster Samuelsgatan) samt Tidskriftsbutiken.

Diskussion på ABF-huset i Stockholm 13 april

Romantiken & samtidspoesin
Är känslan, fantasin och inte minst begripligheten för läsaren något som ånyo värdesätts i poesin efter en period av tröttsam språkmekanism?

Paneldiskussion med:
Johan Lundberg tidskriften Axess

Jakob Simonson poet, tidskriftsredaktör

Kerstin Vinterhed fd familjeredaktör DN

Moderator:
Andreas Björsten ordförande i Romantiska Förbundet

Söndag 13 april kl 13.00-15.30, ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 50 kr

Se även 
ABF Stockholms hemsida.