Enkät med kritik av kulturtidskriftsstödet

FSK (Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter) genomförde för en tid sedan en enkät  om tidskrifternas syn på kulturtidskriftsstödet. Jag svarade för Auroras räkning.
Svaren finns publicerade
här.
Det är påfallande när man läser igenom svaren, att de största tidskrifterna antingen inte har svarat alls eller också har svarat anonymt.

Andreas