Romantiska Förbundet på Street Ord och Text mars 2008

Liksom i fjol medverkar Romantiska Förbundet på vårens Street Ord och Text. Vi har även tid inbokad för en timmes scenframträdande på lördagen.


Poetisk och musikalisk underhållning med Romantiska Förbundet

Tema: Kvinnlig romantisk samtidspoesi

Lördag 29 mars kl. 16.00-17.00

Konferencier: Andreas Björsten: Ordförande i Romantiska Förbundet

Medverkande:

Eva Åberg, diktande konstnär och musiker, i sina tavlor fångar hon kvinnors blick, dikten och musiken i egna sånger förmedlar densamma.

Solveig Ström läser ur sin diktsamling prisad av kritiker för "Strömmande musikalitet, starka ordbilder som gjuter liv i de gamla modernistiska formerna".

Sinikka Ortmark Stymne, vet att kärleken kommer, kärleken går, läser ur sin diktsamling "Kom min älskade, våra ögon har redan förenats".

Ingela Karlsson skriver och framför egna verk musikaliskt och på scen som svärdsdansen Jeanne d´Arc med klassiskt och modernt tilltal!

Helena Leijd, poet och redaktör för Argus, läser dikter ur egen andligt inriktad diktsvit med titlar som Solfågel, Mellanrum och Samtid.

Anne-Marie Palm-Jensen, skildrar ett liv i "Dikter från Nockeby", förmår se poesin i vardaglighetens små ögonblick, något att lära av.

Verdandi Kuhlman, poet och recitatör med två diktsamlingar, läser ur "Berlin" - en kärleksdikt från efterkrigstidens Europa.

Johanna Fossum, skådespelerska och sångerska uppträder med egna dikter skrivna och formade för scenisk gestaltning

Pressrelease Aurora nr 1/08

Auroras nya nummer kretsar kring behovet av en ny litterär och konstnärlig samtidsromantik.

I sin artikel "Strömkantringen i den unga svenska lyriken" lyfter Jakob Simonson fram tre unga poeter hos vilka han urskiljer romantiska drag, nämligen Johannes Anyuru, Sara Hallström och Viktor Johansson. Av dessa medverkar Sara Hallström och Viktor Johansson även med nyskrivna dikter i numret.

Carsten Palmer Schale återkommer som skribent i Aurora, med en artikel om romantisk litteratur, en av flera planerade, som ska ta oss från romantikens tidiga ursprung fram till våra dagar.

Walter Dan Axelsson publicerar en av sina "uppdaterade" epistlar, Bellman lätt förändrad till nutida (sångbara) utsagor.

Som vanligt låter vi i Aurora konsten möta poesin i ett samspel. I det här numret är det Ingrid Roths livsbejakande litografier som bildar klangbotten.

Mer poesi! Förutom nutida poeter som Tommy Thuresson, Boel Schenlaer, Gyrit Strand Lundquist och Ulf Nygren ger också numret glimtar av Goethes och Leopardis närvaro i vår tid.

Konstnären Ernst Josephsons lite bortglömda poesi presenteras i en artikel av Hans Färnlöf. Romantisk dekadens kan den möjligtvis karaktäriseras som. Numret innehåller vidare en novell av Elliot Baron och, naturligtvis, en debattartikel om tidskriftsstödet av Romantiska Förbundets ordförande Andreas Björsten.