Romantiska Förbundets årsmöte och vårfest 2008

Romantiska Förbundets årsmöte och vårfest förra helgen blev en lyckad tillställning, om jag får säga det själv. Faktum är att det var en av de trevligaste vårfester jag hittills har varit på!
Vi var inte så väldigt många närvarande, långt ifrån de rekordartade 36 deltagarna förra året som var vårt stora jubileumsår. Men det blev en fin och avslappnad stämning denna klara och lagom varma vårdag.
Tre fantastiska gästpoeter kunde vi också bjuda på; Margareta Hammar som uppträder i en slags fri form mellan poesi och stand-up, lysande blandning av allvar och komik. Något liknande kan sägas om den från estraderna rutinerade Birgitta Granberg. Anna Tersmeden tillhör den mer allvarligt-existentiella skolan med karismatisk scenframtoning.
 En ny styrelse valdes, med ett av sina huvuduppdrag att ännu en gång försöka förbättra ekonomin och trygga Auroras utgivning.
Den nya styrelsen består av:

Andreas Björsten, ordförande (omval 1 år)
Katarina Wallin, vice ordförande (omval 2 år)
Eva Sköld, ordinarie ledamot (omval 1 år)
Susanna Åkerman Hjern, sekreterare (kvarstår 1 år)
Björn Lanthén, ordinarie ledamot (nyval 1 år)
Eva Åberg, ordinarie ledamot (nyval 2 år)
Katarina Falkenberg, ordinarie ledamot (omval 1 år)
Bengt O Björklund, ordinarie ledamot (kvarstår 1 år)
Rolf Walles, suppleant (omval 2 år)
Börje Molander, suppleant (nyval 1 år)

Till revisor valdes Ulf Hellsing och revisorssuppleant Bengt Lundh.

Lars Larsen, nyligen avflyttad till Finland saknades under mötet, och apostroferades i sin frånvaro.
Från den yngste till den kanske äldste i Romantiska Förbundets kretsar - mötet uppmärksammade att vår (heders)medlem Christina Ranå Bengtsson nyligen fyllt 100 år, och i samband med det fått boken "Thespiskärran" utgiven, en samling med några av hennes pjäser. Att Romantiska Förbundet rymmer så pass gamla och fortfarande fullt verksamma dramatiker i våra led är inspirerande!

Andreas Björsten

Senaste Aurora recenserad

Så har Aurora fått något så ovanligt som en recension, i Kristianstadsbladets tidskriftsspalt för april.