Förberedelser inför hösten

Imorgon lördag har den nya styrelsen i RF sitt första sammanträde efter årsmötet.
Nya styrelsemedlemmar är Ove Axelsson, Johanna Fossmo och Erik Lindberg.