Att levandegöra romantiken

Samtida romantiker
levandegör äldre och nyare romantik

Romantiken är både ett epokbegrepp
och ett sätt att vara/skriva/skapa på

romantiken frigör inre andliga resurser

romantiken står på människans sida
och inser att hon har många dimensioner

romantiken balanserar förnuft och känsla

romantiken är varsam med miljö och människor
men brinnande för poesins förvandlingskraft

materiella framsteg räcker inte
det innersta väsendet, rösten måste uppenbaras

Stagnelius och Setterlind inspirerar
men romantiken kan inte sättas på formel

- för en ljus romantik!

Andreas Björsten


Nya styrelsemedlemmar i RF

Vi hälsar Gunnar Andersson och Ingela Karlsson välkomna som nya styrelsemedlemmar i Romantiska förbundet efter årsmötet 23 maj!

Jenny Wrangborgs debut

Kommer ni ihåg Jenny Wrangborg, den unga och begåvade poeten som hade med två dikter i Aurora nr 2/2009 ("Politisk poesi"). Nu i dagarna har hon kommit med sin debutdiktsamling "Kallskänken", på det lilla nystartade Kata förlag.

Här skriver jag lite utförligare om den boken.

Som kuriosa kan nämnas att Aurora var bland de första att publicera Jennys dikter, och att den version vi publicerade av hennes dikt "Jag är människa" skiljer sig något från den definitiva versionen i diktsamlingen.

Citat ur prisbelönt roman

Vem hade trott att Romantiska förbundet skulle vara omnämnt i en av de senaste årens mest uppmärksammade svenska romaner (Kristian Lundbergs "Yarden", Symposion 2009)?

Så här står det i varje fall:

"På kultursidan i den lokala dagstidningen kan jag läsa att det pågår en konflikt, en litterär strid, mellan anhängarna av romantiska förbundet och en mer språkorienterad grupp."

(Yarden, s. 94)