Årsmöte i RF söndagen den 10 juni

Romantiska förbundets årsmöte och vårfest 2012 ägde rum på Konditori Lyran, i anrik miljö med fantastisk utsikt över Mälaren.
Ett femtontal medlemmar hade tagit sig dit för att äta av buffén och delta i årsmötet. Därefter öppen scen.

Den nya styrelsen för RF ser ut som följer: 

Andreas Björsten (ordförande) 1 år, Alfonso Ambrossi (vice ordförande) 1 år, Susanna Åkerman (sekreterare) 2 år, Eva Sköld (skattmästare) 2 år, Ove Axelsson 1 år, Ingela Karlsson 2 år, Erik Lindberg 1 år, Bengt Nyström 1 år (suppleant), Marie-Louise Zeisig 1 år, Ulf Hellsing (revisor) 2 år och Bengt Lundh (revisorsuppleant) 1 år omvaldes.  Ulf Sparrbåge valdes till ny ledamot på 2 år.

Nytt nummer om 50-talets poesi nu ute!Det nya numret av Aurora, med nr 1-2/2012, handlar om 50-talets litterära klimat, mest poesi men också en del prosa.

Vi vill lyfta fram den generation av författare som var med och bildade Romantiska förbundet, däribland stora poeter som Bo Setterlind och Lars Englund.
Vi vill också visa att 50-talets litteratur fortfarande lever och kan verka inspirerande på yngre generationer av författare.
Vi vill slutligen lyfta fram två orättvist undanskymda äldre kvinnliga lyriker, Verdandi Kuhlman, som fortfarande är fullt verksam, och den nyligen bortgångna Gyrit Strand Lundqvist.

MEDVERKANDE:
Bo Setterlind
Ove Engström
Verdandi Kuhlman
Lars Englund
Ebba Lindqvist
Carl Folcker
Erik Sjöström
Gyrit Strand Lundqvist
Jenny Tunedal

Carinne Löfgren-Williams bjuder in till Stocksundstorps gårdCarinne Löfgren-Williams bjuder som vanligt den här tiden på året in alla romantiker och andra intresserade till Stocksundstorps gård. Här nedan presenterar jag det fullständiga programmet, även om en ganska stor del av det redan har ägt rum, (A.B.)

”Det Allomfattande Penseldraget –

                holism ur en konstnärs perspektiv”

 

bookrelease med vernissage började på  Konstnärshuset och

                                     ´ 

             utställningen  med boksignering fortsätter på

 

                              STOCKSUNDSTORPS Gård *)

 

Susann Wallander/Gunvor Larsson glas,  Jacob Fogelquist installation,

 Carinne Löfgren-Williams skulptur

 

öppet sön 6 maj - 10 juni kl 15-18 och ons 16 och 30 maj kl 16- 19.

 

Program i dikt och ton kring bokens tema: Helhet-Andlighet/Vetenskap

 

maj: sö 6/5  kl 16  Jazz;  Caroline Williams & Staffan Söderlind

 

sö 13 /5 kl 16 Liksom en herdinna",  Hjalmar Olsson berättar och sjunger  

 

ons 15 /5 kl 18 :"Sällskapet Tankebyggare" - samtal kring bokens existensiella frågor

 

sö 20 /5 kl 16: "Döden finns inte",  ljudperformance Johannes Bergmark

 

sö 27 /5 kl 16 Mors Dags konsert med Solna Kulturskola

 

ons 30/5 kl 18 "Sällskapet Tankebyggare" - samtal king bokens existensiella frågor

 

 sö 3/6 kl 16 "Tankar om kärlek", CLW inleder samtal, musik "Aucustic Blues"

 

sö 10/6   kl 16 "Till minne av J.M.Kraus: stråkkvartett och sånger: Töres Theorell.

               Maria Wolf, Sara Åsbrink och Johan Roll 

 

          visning av 1700-talsgården,  workshop,  kaffeservering

 

                                     Varmt välkomna

 

*) Konvaljstigen 4 Stocksundstorp (T-bana Bergshamra)  www.carinne.nu

 

T-bana: Mörbylinjen uppg. Södra Bergshamra/Stocksundstorp,buss 509, 540 s.Bergshamra

Parkering: Syrénvägen, Krokusvägen,  Alnäsvägen