Romantiska förbundet på nätet!

Med den här bloggen gör Romantiska Förbundet sitt första inträde på nätet, en enkel början. Kanske vi får en riktig hemsida efterhand. Men det är alltid praktiskt att blogga.
Jag har tänkt att medlemmarna i förbundet fritt ska få dela på lösenordet, och skriva fritt på bloggen. Vi skall i första hand använda den i rent praktiskt syfte, informera om våra aktiviteter, och diskutera och debattera olika aktuella frågor inom föreningen. Jag, Lars Larsen, tar på mig ansvaret som webmaster, och förbehåller mig rätten att övervaka bloggen, så att den inte missbrukas.