Seminarium på ABF den 7 oktober kl 13.00

Den romantiska poesin utmanar kritikerna

För 50 år sedan valde Bo Setterlind och kollegor att läsning av Erik Johan Stagnelius dikt Vän! I förödelsens stund skulle inleda varje sammankomst i nybildade Romantiska Förbundet. Sedan dess har uppskattningen av den romantiskt präglade poesin varierat avsevärt inom kritikerkåren. Inte desto mindre storsegrade Stagnelius i Expressens omröstning i våras bland 100 ledande lyrikkännare. Att känsla och inlevelse inte kan uteslutas i poesin visar också Romantiska Förbundets historia!
Paneldiskussion med Helena Boberg, poet och kulturskribent, Carl Forsberg, redaktör för tidskriften Aorta, samt Göran Hägg, docent i litteraturvetenskap och författare till "I världsfurstens harem", en nyutkommen biografi över Stagnelius.
Moderator: Andreas Björsten, ordförande i Romantiska Förbundet
Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Avgift: Kr 50:-


En återblick på sommarens Ålandsresa

Åtta medlemmar i Romantiska Förbundet besökte Åland och Mariehamn i somras (5-8/8). Det blev en väldigt givande resa, dels för att stärka sammanhållningen inom förbundet och dels för att knyta nya kontakter på åländsk mark. När allt kommer omkring var det också något av en semesterresa...
Hur som helst blev vi väldigt väl mottagna, vi möttes redan första heldagen i Mariehamn på café Bagarstugan av kulturredaktören på
Tidningen Åland, Benita Mattsson-Eklund som gjorde en kollektiv intervju med oss alla, där alla fick något sagt. Resultatet dök upp redan dagen efter; en helsida i tidningen under rubriken "De sätter romantiken i centrum". Något av det mest utförliga och informativa om Romantiska Förbundet i pressen till dags dato!
Man brukar säga att ingen är profet i sin egen hemstad, så har det ofta känts när man jobbat med Romantiska Förbundet. Vi har gjort ett flertal resor till finlandssvenska kulturmiljöer i Åbo och nu senast till Åland, och alltid känt hur dörrarna successivt har öppnats; vi har på ett välkomnande sätt blivit introducerade till hjärtat av de mest intressanta litterära och konstnärliga miljöerna. Mottagandet i Stockholm har inte alltid varit lika fint. Men det känns som om det har börjat svänga under senare tid också på hemmaplan. Jag skulle i dag vilja säga att vi blir väl mottagna överallt utom på Statens Kulturråd och vissa storsvenska kulturredaktioner. Med ABF har vi ett bra samarbete och från Svenska Akademien känner vi åtminstone en viss diffus uppmuntran. Samarbetet med ABF kommer ni snart att få höra mer om i denna blogg.

Andreas Björsten