"Romantikens märkesår" - Aurora nr 3-4/09 ute nu!

Pressmeddelande

Auroras nya nummer handlar om romantikerna i politikens våldsamma våg. Rikssprängningen 1809 och nyromantikens uppkomst i Sverige ägde rum samtidigt. Romantikerna uttryckte smärtan över att riket inte längre var ett. Men Aurora visar att det inte var lätt för romantikerna att manövrera när politiken forsar fram.

Vår kände psalmdiktare Frans Mikael Franzén har skänkt oss adventspsalmen ”Bereden väg för Herran”. Men han var också en politisk taktiker. 1809 diktade Franzén glödande hyllningsdikter till den segrande ryske kejsaren Alexander – och sedan stack han till den del av Sverige som ryssarna inte tagit. Först på 1850-talet började såret efter rikssprängningen läka. Per Amadeus Atterbom uttryckte ännu 1844 smärtan över rikssprängningen.

Vi tar också fram Shakespeare för fyra hundra år sedan. Aurora innehåller några nytolkade sonetter om kärlek – märklig nog såg Frans Mikael Franzén 1796 i London Shakespearepjäser samtidigt som han liksom Shakespeare var inne i en trasslig kärlekshistoria. Läs hur skalden ”lider när jag skriver nu om dig”!

Ta också del av Andreas Björstens manifest ”Jag tror på att poesin och konsten har en evighetsaspekt”!

Erik Lindberg, gästredaktör

Lyckad höstfest

Höstfesten på Ekermanska malmgården den 6 december blev lyckad trots att den utlovade artisten Maria Rosén inte kunde medverka. I stället underhöll vi oss själva och varandra på öppen scen. Dessutom framträdde Johanna Fossum med kort varsel i ett program med tyska kabaré-sånger, ackompanjerad av Bonnie Nilsson.