RF medverkar på sjätte sörmländska bokmässan

Imorgon lördag 3 september 11-16 medverkar Romantiska förbundet på den sjättte Sörmländska bokmässan som i år äger rum i Flen, i Sveaparken nära järnvägsstationen. Gamla och nya nummer av 
Aurora kommer att finnas till försäljning liksom en rad författare, medlemmar i förbundet, kommer att presentera sina böcker. Temat för de paneldebattter som kommer att äga rum under dagen är fred.

Arrangör:
Bokens Stad i Mellösa.

Senaste Aurora recenserad

Eskilstuna-Kuriren uppmärksammar nya numret av Aurora med en recension den 30 augusti (ej på nätet).

Tema Sörmland i Aurora 2-3/11

Det nya numret av Aurora har Sörmland som tema. Eller annorlunda uttryckt: sörmländsk poesi genom tiderna.
Tidigt i våras efterlyste vi dikter av nu levande sörmländska poeter i ett upprop som publicerades bl.a. i Eskilstuna-Kuriren. Responsen uteblev inte, ett tiotal författare hörde av sig och ville vara med. Kring denna kärna av spontaninskickade bidrag växte så småningom fram ett nummer, där vi gick på upptäcksfärd i den sörmländska myllan, bland stationssamhällen och slottsmiljöer. Men också storstaden berörs, södra delarna av Stockholmsområdet är ju en del av Sörmland. Numret rör sig från Skogekär Bergbos 1600-tal till Ylva Eggerhorns Södertörn och Göran Greider (Vingåker). Flera bidragsgivare kommer för övrigt från den gamla industristaden och lilla storstaden Eskilstuna.