Bilder från Street


Tema: Romantisk inspiration


från Romantiska Förbundets programblad upptryckt speciellt för Street 14-15/4

Vad är inspiration, och varifrån kommer den? Historiskt sett har romantiker ofta trott på en inspiration "uppifrån", en slags gudomlig impuls som sedan via konstnären och poeten blivit till dikt eller annat skapande. Föreställningen om en musa har också visat sig livskraftig, någon - i den manliga poetens fall av kvinnokön - som inspirerar till dikt och sång.

Hur det förhåller sig med den här typen av upphöjd och närmast gudomlig inspiration vill jag låta vara osagt. Jag är dock av övertygelsen att inspiration är något som existerar, en känsla som alla kan uppleva och som varken är påhittad eller föråldrad.

Inspiration är "ingivelse" och "påverkan" säger uppslagsboken. Något som med en oemotståndlig kraft driver poeten eller konstnären att arbeta, och som förvandlar plikten till drift, gör skapandet njutningsfyllt och upplyft. Den här ingivelsen kan naturligtvis komma ur våra själars djup och våra bearbetade livserfarenheter, från jaget eller från det som vi i brist på bättre benämning kallar det omedvetna. Ofta krävs en katalysator, något som ger oss en stöt att komma vidare. Ibland kommer inspirationen från kontakten med andra människor, från möten och samtal.

Inspirationen är för mig något som kommer inifrån, en livgivande ström från djupet, men också en vertikal förbindelse med något som bryter upp våra ibland alltför ingrodda livssammanhang. Inspiration är något som bryter mönstret i en grå vardagstillvaro!

Andreas Björsten


Romantiska förbundet uppträder på Street ord&text-mässan Söndagen den 15 April kl. 15.05

Romantisk inspiration Poetisk och musikalisk underhållning med 50-års jubilerande Romantiska Förbundet!

Konferencier:
Andreas Björsten, ordförande i Romantiska förbundet

Maria Rosén - Glädjespridande poet och musikant framför egna under-fundiga visor till gitarr. Har utgivit en kritikerrosad vissamling på CD.

Solveig Ström - Har skrivit lyrik alltsedan ungdomen. Läser ur sin ny-utkomna diktsamling "Klara som istungors vatten" dikter i en alldeles egen ton i sin spännvidd mellan romantik och konkret yttre exakthet.

Gunnel Arvidsson - Konstnär och poet, har låtit erfarenheter från Klara kyrkas arbete bland hemlösa infuera många av sina inkännande dikter.

Rebellrobban - tunnelbanemusikant med egna aktuella inlägg ackom-panjerade med kraft till gitarr. Häftig kulturprofil från station slussen.


Pia Isaksson - Känd arrangör i poesisammanhang i Stockholm, skriver och läser poesi med stort socialt engagemang, har fyra diktsamlingar.

Ingela Karlsson - Skriver och framför egna verk musikaliskt och för scen som svärdsdansen Jeanne d´Arc med klassiskt och modernt tilltal!

Lars Larsen - Ny spännande profil i Stockholms poesivärld, estradpoet och trubadur, diktare på heltid, utger estradpoeternas nya tidning Delta.

Eva Åberg - Diktande konstnär och musiker, tavlorna fångar uttrycket i kvinnors blick, dikten och musiken i egna sånger förmedlar detsamma.